Lifemapping

Kartlägg livet genom coachning och lifemapping

Gör en kartläggning och välj väg!
Ibland behöver du inspireras för att komma vidare. Genom att arbeta med Lifemapping, går du igenom en process som hjälper dig att hitta lusten och se vilka möjligheter som finns för dig.

Enskilt eller i grupp leds du med målformuleringar, visionsövningar och coaching. Det är ett kreativt och roligt sätt att få svar på frågor som du bär på. Resultatet för den som deltar i en Lifemapping session är ofta en befriande och energigivande känsla som leder till förnyad energi med fokus på konstruktiva lösningar och nya möjligheter.
Efter att du har skapat din Lifemap, har du en karta som visar dig viktiga områden i ditt liv som du behöver och vill ta tag i. Vill du ha fortsatt stöd är denna kartläggning ett perfekt utgångsläge för coaching. Lifemapping sätter igång processer i dig som ger resultat i ditt liv!

Ta kontakt med oss för en enskild Lifemapping-session eller delta i en grupp på arbetsplatsen eller i ditt nätverk av vänner eller affärsbekanta. Vi har även öppna Lifemapping-grupper. Ta kontakt med oss för intresseanmälan.
Temat för din Lifemapping är valfritt.