Hållbart ledarskap

Lifehacks för hållbart ledarskap -7 veckors online coachingprogram. Start 8 februari


Är du redo att återta din energi och lust?

Är du redo att optimera ditt ledarskap?

Är du redo att leva ditt liv i enlighet med dina behov?


Då är det här 7 veckors-programmet för dig!

Säkra din plats i coachingprogrammet Lifehacks för hållbart ledarskap genom att anmäla ditt intresse.

Innehåll i Lifehacks coachingprogram för hållbart ledarskap

Vecka 1: Vanor         -Hjärnan, tankar och beteenden (skapa mer Flow i livet)
 
Vecka 2: Kost           -Energiintag och näring

Vecka 3: Fysik          -Rörelse och träning för styrka och uthållighet

Vecka 4: Sömn         -Återhämtning för att ladda batterierna

Vecka 5: Relationer  -Stärkande och välgörande

Vecka 6: Vision         -Mission och passion

Vecka 7: Hållbart      -Fortsatt utveckling och kraft

Programmet ger dig praktiska verktyg som du kan implementera för att återfå din energi, lust och arbetsglädje. Du kommer att få insikter i det som tömmer dina styrkor och vad du kan göra för att hämta hem dina superkrafter igen!

Varje vecka får du en video med en genomgång av veckans tema samt veckans uppgifter.

Uppgifter som du ska göra är kopplade till de nya vanor du vill införa i enlighet med den nya livsstilen du vill skapa. Du kommer att ha kontakt med din coach Inyang under veckan genom att besvara frågorna du får och sända in dina uppgifter. För dig som tidigare haft en coach, kommer du att känna igen dig i metodiken.

Du har live coaching via en online plattform en gång i veckan. Då har du möjlighet att bli coachad live samt lyssna till andra i gruppen som blir bli coachade. Det är en fantastisk möjlighet till erfarenhetsutbyte och utveckling. 

Efter programmet kommer du att ha nya insikter och verktyg som ger dig mer energi, lust och arbetsglädje. Det ger dig en bra språngbräda för din fortsatta hälsoutveckling och välmående. 

Anmäl ditt intresse för kursen nedan, så återkopplar vi inom kort!

Lifehacks för hållbara ledare, programstart 8 oktober 2018