Coaching

Hitta dina INRE DRIVKRAFTER och nå dina mål!

I coachningen undersöker vi vilka dina drivkrafter är och hur du bäst kan använda dem för att nå dina mål.
Därefter hittar vi de aktiviter som stöder dig på bästa sätt och du tränas in i att skapa nya vanor.
På ett effektivt sätt kommer du med vårt beprövade system för personlig utveckling att ha nya vanor på plats, bibehålla dem och fortsätta utvecklas så som du önskar.

  • Du kan uppnå dina mål och få balans i livet när du tydligt ser de möjligheter du har. 
  • Förändra din livsstil i en särskild riktning?  
  • Vill du gå ner i vikt? Träna mer? Återfå din hälsa? 
  • Karriärsutveckling? Återfinna kraft och lust i arbetet?
  • Få hjälp att hitta din väg till framgång!

Det finns många tillfällen i livet som du kan behöva klarhet, inspiration och vägledning till något nytt.

Så fungerar coaching
Du bestämmer vad som är viktigaste för dig att förändra i ditt liv. Du sätter mål för vad du skulle vilja uppnå. Det kan vara mål inom hälsa, arbete, relationer eller något annat som du har ett behov av att förändra till det bättre. Tillsammans med din coach kommer ni överens om vad du ska fokusera på först. Din coach hjälper dig att få klarhet i exakt vad du vill uppnå och även varför du vill uppnå det. När ska det här ske? En tidslinje upprättas. Därefter påbörjas upptäcktsresan och arbetet med att skapa det liv som du väljer att du vill ha. 

Ansvar
När du träffar en coach hjälper dig coachen att se dina möjligheter och att ta ansvar för ditt liv. Du får genom övningar träna dig i att ta ansvar för ditt liv och vad du vill känna, uppleva och skapa. Du lär dig att lita på din förmåga att förändra ditt liv och att mobilisera dina egna inre drivkrafter. 

Påverkan på många områden
Många gånger börjar klienten med ett område där det finns ett stort behov av förändring, för att sen gå vidare med fler områden som uppdagats som viktiga eller helt enkelt blivit möjliga när förändringar börjar ske.  
Att bli coachad är en spännande process! Du kommer att upptäcka många nya sidor hos dig som kan stärka dig på flera plan. 

Vill du utvecklas inom något område i livet? Är du redo?
Klicka då på knappen nedan för att bli kontaktad av oss.

Coaching i grupp

Bild i samarbete med www.teamsearch.se

Nå resultat tillsammans med andra
Tillsammans med andra på din arbetsplats kan ni bilda en grupp med gemensamma mål som ni coachas kring. Inspirerande coachingträffar skapas när gruppen består av flera som är på en gemensam quest för att nå sina mål.

Välj inriktning för er grupp

Är ni en chefsgrupp, ledningsgrupp, styrelse eller annan sammansatt grupp kan ni tillsammans nå era mål på ett kärnfullt, effektivt och lärorikt sätt i gruppcoachning.  
Ni deltar i ett inspirerande program för att infria era egna och gruppens mål att uppnå en bättre hälsa, vara mer vältränade, gå ner/upp i vikt eller skapa en bra balans i arbetslivet samtidigt som ni uppnår företagets utmanande affärsmål. Kanske vill ni som grupp nå en bergstopp, klara en svensk klassiker, maratonlopp eller uppleva större arbetsglädje? Eller är ett hållbart ledarskap det ni sträver efter? Inrikningen för just er grupp bestämmer ni. Målen sätter ni tillsammans och var och en för sig. 

Korta föreläsningar och workshops
Ni får lära er metoder för hur ni kan uppnå mål inom hälsa och andra delar i livet såsom arbete, vila och återhämtning, relationer och fritid. Kraftfulla övningar ingår som banar in nya vanor och beteende som leder till de mål ni sätter i gruppen.

Gemenskap bland deltagarna i gruppen mellan coachingträffarna blir dynamisk när vi skapar er egna privat grupp på Facebook. Det är ett bra sätt för alla att kunna få stöd av de andra i gruppen. Här ni delar erfarenheter och peppar varandra.

Utifrån de behov av förändring som ni väljer i gruppen, bestäms tidsperioden för coachingen. Vanligt är cykler på 3-6 månander.

Kontakta oss för att skapa en egen grupp på din arbetsplats. Vi startar löpande grupper som passar olika människor och syften.

Inyang ger hälsotips på Systembolagets hemsida