Coaching

Vi behöver känna oss motiverade för att hålla oss till goda vanor.

  • Du kan uppnå dina mål och få balans i livet när du tydligt ser de möjligheter du har. Genom coaching får du hjälp att hitta din väg till framgång.
  • Vill du gå ner i vikt, träna mer, finna din väg för givande arbete, återfå din kraft i arbetet eller förändra din livsstil i en särskild riktning behöver du först hitta dina inre drivkrafter. Därefter coachas du till att skapa nya vanor, aktiviteter och mål som leder dig dit du önskar.

Det finns många tillfällen i livet som du kan behöva klarhet, inspiration och vägledning till något nytt i livet.

Så fungerar coaching
Du bestämmer vad som är viktigaste för dig att förändra i ditt liv. Du sätter mål för vad du skulle vilja uppnå. Det kan vara mål inom hälsa, arbete, relationer eller något annat som du har ett behov av att förändra till det bättre. Tillsammans med din coach kommer ni överens om vad du ska fokusera på först. Din coach hjälper dig att få klarhet i exakt vad du vill uppnå och även varför du vill uppnå det. När ska det här ske? En tidslinje upprättas. Därefter påbörjas upptäcktsresan och arbetet med att skapa det liv som du väljer att du vill ha. 

Ansvar
När du träffar en coach hjälper dig coachen att se dina möjligheter och att ta ansvar för ditt liv. Du får genom övningar träna dig i att ta ansvar för ditt liv och vad du vill känna, uppleva och skapa. Du lär dig att lita på din förmåga att förändra ditt liv och att mobilisera dina egna inre drivkrafter. 

Påverkan på många områden
Många gånger börjar klienten med ett område där det finns ett stort behov av förändring, för att sen gå vidare med fler områden som uppdagats som viktiga eller helt enkelt blivit möjliga när förändringar börjar ske.  
Att bli coachad är en spännande process! Du kommer att upptäcka många nya sidor hos dig som kan stärka dig på flera plan. 

Vill du utvecklas inom något område i livet? Är du redo?
Klicka då på knappen nedan för att bli kontaktad av oss.

Coaching i grupp

Nå resultat tillsammans med andra
Tillsammans med andra på din arbetsplats eller bland vänner kan ni bilda en grupp med gemensamma mål som ni coachas kring.

Välj inrikning för er grupp
Ni deltar i inspirerande livsstilsprogram för att infria gruppens mål att uppnå en bättre hälsa, vara mer vältränade, gå ner/upp i vikt eller skapa en bra balans i livet. Kanske vill ni som grupp nå en bergstopp, klara en svensk klassiker, maratonlopp eller uppleva större arbetsglädje? Inrikningen för just er grupp bestämmer ni.

Korta föreläsningar
Ni får lära er metoder för hur ni kan uppnå mål inom hälsa och andra delar i livet såsom arbete, vila, relationer och fritid. 

Kraftfulla övningar som banar in nya vanor och beteende som leder till de mål ni sätter i gruppen.

Inspirerande coachingträffar skapas när gruppen består av flera som är på en gemensam quest för att nå sina mål.

Gemenskap bland deltagarna i gruppen  mellan coachingträffarna blir dynamisk när vi skapar er egna privat grupp på Facebook. Det är ett bra sätt för alla att kunna få stöd av de andra i gruppen. Här ni delar erfarenheter och peppar varandra.

Livsstilsplan för varje deltagare med kostschema, träningsschema, milstolpar och vision.

Inspirerande coachingträffar skapas när gruppen består av flera som också är på en quest för att finna en hållbar och hälsosam livsstil.

3-6 månaders cykler
Utifrån de behov av förändring som ni väljer i gruppen, bestäms tidsperiod för coachingen. 

Kontakta oss för att skapa en egen grupp på din arbetsplats eller med några vänner. Vi startar grupper som passar olika människor och syften. Coaching för att nå mina mål, livsstilsplan, gruppcoaching, personlig coach

Inyang ger hälsotips på Systembolagets hemsida